Fordonsbelysning – vad är det?

Om någon hade bett dig förklara vad ”fordonsbelysning” innebär och vilken sorts belysning som avses, hade du klarat att svara på det då? Vad gäller egentligen för dina lampor och belysning? Är det till exempel lagligt att ha ”blå” ljus framåt? Regler för fordonsbelysning för motordrivna fordon finns att läsa mer om i ”Trafikförordningen” (endast vitt eller gult ljus får användas för lyktor fram). Rött ljus gäller för baklyktor och vitt ljus bakåt får endast användas vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning. Avvikelser från dessa regler gällande fordonsbelysning kan ge böter.

Fordonsbelysning vardagsljus

När det gäller dagsljus så använder vi fordonsbelysning som halvljus, varselljus eller dimljus. Halvljus och övriga ljus får inte användas samtidigt. I gryning, skymning och mörker använder vi fordonsbelysning som halvljus och helljus, vid användande av helljus är det avbländning som gäller vid möte. Tänk på att om du måste stanna vid en väg i mörkret så måste du ha parkeringsljuset på. Du kan råka ut för kraftig dimma i skymning eller mörker får du lov att använda dina dimljus fram men inte i kombination med halvljusstrålkastarna. Du kan använda dimbakljus om sikten är kraftigt försämrad.

Övrig fordonsbelysning

Det finns fler lampor på ett fordon än bara de som vi normalt använder när vi kör. Det kan till exempel vara körriktningsvisare (även kallad blinker), denna får enbart användas när fordonet ska ändra riktning i sidled (svänger). Tänk på att alltid ge tecken (använda blinkers) i god tid innan du svänger. Varningsblinker – den här lampan blinkar och då får du enbart använda den om du måste stanna på en plats där du kan utgöra fara för andra. Varningslykta – finns på fordon i arbete, till exempel vi vägarbeten. Larmanordning – blått blinkande och roterande ljus får bara finnas på utryckningsfordon. Nödstoppsignal – förekommer på vissa fordon och aktiveras automatiskt vid kraftig inbromsning och visar sig i form av blinkande bromsljus eller varningsblinkers.