Kylfläktar i bilar

Vet du egentligen vad kylfläktar i bilar har för funktion och hur de fungerar? Det kanske säger sig självt att dessa har till uppgift att ”kyla något” men hur upptäcker du om det är något fel? Det kan vara avgörande att se tecknen på att kylfläkten håller på att ge upp, annars kan hela motorn i värsta fall haverera. Om temperaturen i motorn tenderar att passera nivån för vad som är brukligt i motorn så att denna hela tiden är nära kokpunkt så är det av största vikt att upptäcka detta innan motorhaveri är ett faktum.

Dåliga kylfläktar

Att skjuta på problemet med en dålig kylfläkt kan resultera i att cylinderpackningen bränns. Hur gör jag då för att förhindra ett motorhaveri? Det optimala för en motor är att uppnå arbetstemperatur så fort som möjligt och sedan behålla den på en konstant nivå. Det som händer när metalldelarna i en motor värms upp är att dessa expanderar. Det blir mycket höga temperaturer när motorn arbetar och förbränningen är hög så att kylsystemet fungerar är av mycket stor vikt. Detta innebär att motordelarna måste ha en viss frigång under tiden de kyls av eller är kalla annars fastnar motorn när den är upphettad. Grejen är att motorn måste upp i sin arbetstemperatur annars tar alla delar för mycket stryk och motorn slits fortare. Därför är det väldigt viktigt att kylfläkten gör sitt jobb, inte kyla för mycket och heller inte kyla för lite.

Hur upptäcks en defekt kylfläkt?

Orsaken till att kylningen av motorn inte fungerar som den ska kan vara en trasig kylare. Den kan till exempel ha skadats och blivit bucklig, eller kylaren kan ha korroderat eller så håller kylarspjällen på att falla ut. Symptomen på detta kan vara att motorlampan lyser konstant, och att du ser att motorn går upp i temperatur över alldeles för snabbt och sedan ligger för högt under körning. Märker du något av detta så ta ditt fordon till verkstad omedelbart, försök inte att byta kylaren själv.